download (33)

Vanaf maandag 6 februari t/m vrijdag 10 februari, wordt er weer een Europese bijbelconferentie gehouden in de Ijsselhallen in Zwolle. De hele week zullen verschillende ervaren pastors Gods woord preken en er zal duidelijke richting worden gegeven voor christenen die meer willen groeien in de relatie met God. Op de donderdagavond zullen nieuwe internationale werken worden aangekondigd en op de vrijdagavond worden dan de nieuwe nationale werken aangekondigd worden. Kortom, het zal weer een hele opbouwende tijd worden waarin visies op Gods koninkrijk verscherpt zullen worden. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.