Zondag 28 mei preekt evangelist Draaijer speciale diensten. Gods woord is levend en krachtig en zal uw leven voorgoed veranderen wanneer u met een open hart komt naar één van deze diensten. Evangelist Draaijer is een krachtig man van God, die Gods woord duidelijk weet over te brengen. Iedereen is van harte welkom om te komen, de toegang is gratis.