Zondag 26 mei preekt pastor Mensah speciale diensten in de Enschede kerk. Het beloofd een goede tijd te worden… Kom met een verwachtingsvol hart en geloof dat God een wonder zal doen door de prediking van Zijn Woord!!