Zondag 12 maart preekt evangelist Patrick Saris speciale diensten in Enschede.