Hallo, ik ben Iwan en ik wil graag mijn getuigenis geven.

Ik ben vroeger helemaal niet Christelijk opgevoed, ik was nog nooit in een kerk geweest en ik had ook nog nooit in een Bijbel gelezen. Ik raakte met een buurtmeisje wel eens in gesprek over God. Ik begreep niets van haar. Maar het liet mij niet los, het maakte me helemaal in de war. Dus drukte ik het weg. Na verloop van tijd ben ik begonnen met een studie. Tijdens een les moesten we met tweetallen een opdracht maken. Mijn klasgenootje die toen naast me zat, vroeg of ik die opdracht met haar wou doen. We hadden toen een afspraak gemaakt. Later vroeg zij mij of ik misschien mee wou naar een kerstmusical bij haar in de kerk, of durf je niet zei ze. Ik zei toen van ja hoor, lijkt me leuk! Ik dacht bijna kerst en ik ben nog nooit in een kerk geweest, lijkt me een leuke ervaring. Het was op een zaterdag 23 december 2006. Ik kwam daar met de verwachting een groot authentiek gebouw te zien met gekleurde ramen en houten bankjes en beelden. Nee, het was een bedrijfspand met gewone stoelen en een podium! Na de musical en een preek die daarna gegeven was, heeft God mijn hart geraakt. Ik was weer in de war. Ik heb die avond veel warmte en liefde gevoeld. Dit keer heb ik het niet verdrukt. 27 december 2006 heb ik mijn eerste Bijbel gekocht en ben ik begonnen te lezen en ik lees nu nog! God heeft mij geraakt en eind januari 2007 heb ik mijn hart aan Jezus Christus gegeven en het bekeringsgebed gebeden. Ik heb Jezus gevraagd om in mijn hart te komen wonen en mij te vergeven van mijn zonden en mij te veranderen. 27 mei 2007 heb ik mij laten dopen. Nou, ik kan je nu uit ervaring zeggen dat sindsdien Jezus Christus mij van binnenuit heeft veranderd! Hij leeft in mijn hart. Jezus is mijn Rots! Hij is voor jou en mij gestorven aan het kruis voor onze zonden.

Sinds Jezus in mijn hart is komen wonen is mijn leegte verdwenen. Ook mijn eenzaamheid is weg. Ik was altijd heel druk in mijn hoofd en ik kon maar geen rust vinden. Ik maakte mij overal zorgen over en maakte van elke mug een olifant. Echt geloof me, daar wordt je moe van! Jezus zegt: Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28). Ik heb geleerd geduld te hebben en te vertrouwen op Jezus, mijn Heer, mijn Rots. Hij heeft mij rust gegeven. In een proces van tijd heb ik gezien dat de wereld mij niets te bieden heeft, niets meer dan zonde. Ik heb nu een doel in mijn leven en dat is om te leven voor Jezus Christus en om naar de Hemel te gaan en daar in de nabijheid van mijn Schepper te zijn. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Geef je hart aan Jezus en maak net als ik een geweldige tijd door. Kom tot bekering, het is een keuze die je maakt en ik kan je vertellen, het zal de beste keuze zijn die je in je leven maakt! Echt als je eenmaal voor Jezus hebt gekozen, wil je nooit meer terug. Ik ben veranderd en ik ben anders gaan denken.. Ik tel mijn zegeningen die ik sindsdien heb ontvangen. Ik ga in mei 2008 trouwen met de vrouw naar mijn hart en ik kijk samen met haar uit naar een hoopvolle toekomst met Jezus Christus, Amen!