Pastor Nies is in januari 2014 naar de Prescott conferentie geweest. Dit is het videoverslag daarvan.