Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.

Hij stierf aan een kruis als verzoening voor onze zonden en voor de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terugkomen om Zijn kinderen te halen, voordat de wereld door een tijd van grote verdrukking zal gaan.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus zich na zijn bekering mag laten dopen in water als teken van zijn nieuwe leven in Christus.
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Eén van de kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt.